Näva i Järna

Nävas fysiska butik har flyttat till Robyggebutiken i Ytterjärna.

Nävas sortiment på Robygge är: Kläder av Siden, Siden / Ull och Ull från Hocosa, Engel, Hirsch, Grödo och Flomax.
Sortimentet kommer att utökas allt eftersom.

För mer information om Robyggebutiken samt öppettider se Robygge.se

E-post: 
butik@ekotextil.se