• Ekologiska kläder sedan 1999

Varför man ska välja ekologiska kläder

De kläder som tillverkas i dag görs till största delen av naturmaterial. Det innebär att de kommer från jorden! Vår jords matjordslager är ytterst tunt och är numera på många håll starkt förgiftat och dött av många års intensiva användning av konstgödsel och gifter. Bomullsodling är en av de hårdast besprutade grödorna i världen! Mer än 120 miljoner människor arbetar med odling och framställning av våra textilier.

När du väljer ekologiska kläder bidrar DU till:

att skapa friskare miljö i de länder där dina kläder görs. Friskt vatten, levande produktiv matjord, biologisk mångfald!

att skapa hälsa för människorna där och för deras barns framtid

att skapa god ekonomi för människorna där, så de slipper skuldsätta sig med dyra inköp av konstgödsel och gifter

att förbättra den globala miljön, då konstgödsel slukar energi att framställa och transportera

att skapa ett hållbart samhälle

att ge dig själv sköna hudvänliga kläder med hög kvalitet.

Nackdelar? - Inga!

Några skrämmande viktiga fakta:

Konventionellt odlad bomull besprutas med gifter upp till 25 gånger per år. Gifterna förorenar vattentäkter och grundvatten i odlingsområdena.

Enligt WHO’s bedömningar drabbas varje år 3 miljoner medmänniskor som odlar bomullen till våra kläder av svåra förgiftningar. 20 000 av dem dör! För att vi ska kunna köpa billiga kläder!

Konstgödseln är energislukande att framställa.

Även den konventionella textilindustrin är kraftigt förorenande.

Arbetsvillkoren för människorna i fabrikerna som gör tyg, syr och packar våra billiga kläder är ofta omänskliga med långa dagar och dålig eller obefintlig skyddsutrustning.

I konventionell ulltillverkning, där Australien producerar mest, har fårraser med abnorma mängder ull avlats fram, vilket gör att de i varma klimat lätt får löss. Djuren doppas därför regelbundet i kar med gifter, gifter som sedan släpps ut i miljön. Ullindustrin är sedan en stor förorenare av miljön, med utsläpp av rengöringsmedel och giftiga färgämnen i stora mängder.